• 59/9 หมู่ 2, ตำบลไทรน้อย,
    อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี 11150
  • 02-964-7770
    info@pmc-machinery.com
about-banner-image
ออกแบบไลน์ผลิตหรือโรงงานอาหารสัตว์ครบวงจร

ออกแบบไลน์ผลิตหรือโรงงานอาหารสัตว์ครบวงจร

PMC สามารถออกแบบไลน์การผลิตของโรงงานทั้งระบบขึ้นใหม่ (Turnkey)


เมื่อท่านต้องการเริ่มต้นธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ หรือหากท่านต้องการขยายกำลังการผลิตอาหารสัตว์ให้เพิ่มขึ้น เรามีทีมให้คำปรึกษาซึ่งมีความรู้ความชำนาญมากว่า 30 ปี และมีประสบการณ์การออกแบบและผลิตเครื่องจักรและอะไหล่ ให้กับบริษัทผลิตอาหารสัตว์ชั้นนำของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 

เราสามารถออกแบบไลน์การผลิตของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทั้งระบบขึ้นใหม่ (TURNKEY) ช่วยท่านในการจัดการโครงการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ


การให้บริการสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์แบบครบวงจร (TURNKEY) จะมีขั้นตอนการดำเนินงานที่แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้:

การวางแผนและวิเคราะห์: วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เช่น อาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์เลี้ยง กำลังการผลิตที่ลูกค้าต้องการ  และกำหนดเป้าหมายของโครงการ

 

การออกแบบ: สร้างแผนภาพรายละเอียดของโรงงานทั้งหมด โดยการออกแบบที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

 

การผลิตและจัดหาเครื่องจักร: ผลิตและจัดหาวัสดุที่เหมาะสมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์  การผลิตเครื่องจักรให้ตรงกับกระบวนการผลิตที่ต้องการ ช่วยลูกค้าลดต้นทุนเครื่องจักรที่ไม่จำเป็นลงให้ได้มากที่สุด

 

การสร้างและติดตั้ง: สร้างโรงงานตามแผนที่ออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องจักรทั้งหมด 

 

การทดสอบและประเมินผล: ทดสอบความพร้อมใช้งานของไลน์การผลิต ความปลอดภัย ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า

 

การฝึกอบรมและการสนับสนุน: ฝึกอบรมบุคลากรให้ลูกค้าในการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องจักร


ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าโครงการของท่านจะถูกบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ 

ด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ ความเข้าใจ ในกระบวนการผลิตเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สินค้าของ PMC มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการทดสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าและได้การรับรองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ท่านจึงวางใจได้

wordpress-image