• 59/9 หมู่ 2, ตำบลไทรน้อย,
  อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี 11150
 • 02-964-7770
  info@pmc-machinery.com
about-banner-image
ผลิตเครื่องจักรและอะไหล่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์

ผลิตเครื่องจักรและอะไหล่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์

PMC มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนอะไหล่ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ เราสามารถให้บริการคุณได้อย่างครบวงจร ทุกระบบดังนี้


 • เครื่องจักร/อะไหล่ ระบบ intake วัตถุดิบ
 • เครื่องจักร/อะไหล่ ระบบการร่อนคัดแยกวัตถุดิบขั้นต้น 
 • เครื่องจักร/อะไหล่ ระบบลำเลียง 
 • เครื่องจักร/อะไหล่ ระบบการบด 
 • เครื่องจักร/อะไหล่ ระบบการผสม
 • เครื่องจักร/อะไหล่ ระบบการอัดเม็ด
 • เครื่องจักร/อะไหล่ ระบบการร่อน
 • เครื่องจักร/อะไหล่ ระบบแพคสินค้าอัตโนมัติ

PMC สามารถผลิตเครื่องจักรและอะไหล่ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการสูงสุด


การออกแบบและวิเคราะห์:

เรามีทีมวิศวกรและนักออกแบบที่สามารถให้บริการในกระบวนการออกแบบและวิเคราะห์ตามความต้องการของลูกค้า 


การผลิตตามแบบที่ต้องการใช้งาน:

เราสามารถผลิต เครื่องจักร/อะไหล่ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการใช้งาน  โดยการผลิตจะคำนึงถึงการใช้งานของลูกค้าเป็นสำคัญ 


การผลิตที่แม่นยำ รวดเร็ว:

เราใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัยเพื่อผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น การผลิตด้วยเครื่อง Fiber Laser CNC ทำให้การผลิตสินค้า มีความแม่นยำ ประณีต รวดเร็ว ตรงตามแบบ ทันต่อการใช้งาน


ความปลอดภัยและคุณภาพ:

เราใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนจัดส่งให้ลูกค้าอย่างเคร่งครัด ทำให้สินค้าทุกชิ้นได้มาตรฐาน

ด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ ความเข้าใจ ในกระบวนการผลิตเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้สินค้าของ PMC มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการทดสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าและได้การรับรองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ท่านจึงวางใจได้

wordpress-image