• 59/9 หมู่ 2, ตำบลไทรน้อย,
    อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี 11150
  • 02-964-7770
    info@pmc-machinery.com
about-banner-image
กิจกรรมอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
01
Jan

ทางบริษัท พรีเมียร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยได้จัดให้มีการอบรมอัคคีภัยขึ้น เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้้นเพื่อการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานของบริษัทมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเข้าใจหลักการปฏิบัติตามแผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

LATEST NEWS

post-image
ทีมงานจากบริษัท FAMSAN (ประเทศไทย) และ CPF มหาชัย เข้ามาเยี่ยมชมเครื่องจักร
Read More
post-image
PMC ได้รับมาตราฐาน ISO version 9001:2015
Read More
post-image
กิจกรรมอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
Read More
post-image
กิจกรรม (Big Cleaning Day) 2019
Read More