JOB

ตำแหน่งงาน
วันที่ประกาศ
จำนวน (อัตรา)

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 3 ปี ด้านเชื่อมงานเหล็ก และแสตนเลส
 • ความสามารถ : สามารถใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า,เครื่องเครื่องอาร์กอนและเครื่องเชื่อมซีโอทู ได้
 • ความสามารถพิเศษ : สามารถอ่านแบบงานได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดผู้ติดต่อ

คุณ กิ่ง

Tel : 02-964-7770-8 ต่อ107 Email : admin@pmc-machine.com

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย,หญิง อายุ 18-35 ปี
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : ไม่รุบุ
 • ความสามารถ : ไม่ระบุ
 • ความสามารถพิเศษ : ไม่ระบุ

 

รายละเอียดผู้ติดต่อ

คุณ กิ่ง

Tel : 02-964-7770-8 ต่อ107 Email : admin@pmc-machine.com

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย อายุ 20-30 ปี
 • การศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างเขียนแบบ,วิศวกรรมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : ไม่ระบุ
 • ความสามารถ : สามารถแกะแบบชิ้นงานและใช้โปรแกรมเขียนแบบ Solidwork ได้ดี
 • ความสามารถพิเศษ : ขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดผู้ติดต่อ

คุณ กิ่ง

Tel : 02-964-7770-8 ต่อ107 Email : admin@pmc-machine.com

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 3 ปี ด้านการกลึงชิ้นงานโลหะ
 • ความสามารถ :  ใช้เครื่องกลึงงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่มีความละเอียดได้ดี
 • ความสามารถพิเศษ : สามารถควบคุมเครื่องมิลลิ่ง และเชื่อมโลหะได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดผู้ติดต่อ

คุณ กิ่ง

Tel : 02-964-7770-8 ต่อ107 Email : admin@pmc-machine.com

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 3 ปี ด้านการเจียรไนชิ้นงาน
 • ความสามารถ : สามารถเจียรรูในและใช้เครื่องมือวัดค่าที่ละเอียดทั้งด้านในและด้านนอก
 • ความสามารถพิเศษ : สามารถควบคุมเครื่องกลึงได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดผู้ติดต่อ

คุณ กิ่ง

Tel : 02-964-7770-8 ต่อ107 Email : admin@pmc-machine.com

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 3 ปี ด้านการใช้งานเครื่องเจาะ
 • ความสามารถ : สามารถอ่านแบบงานได้และลับดอกสว่านได้
 • ความสามารถพิเศษ : ไม่ระบุ

 

รายละเอียดผู้ติดต่อ

คุณ กิ่ง

Tel : 02-964-7770-8 ต่อ107 Email : admin@pmc-machine.com