ลูกค้าเยี่ยมชมกิจการ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร STAR FEEDMILLS (M) SDN BHD ที่ได้มาเยี่ยมชมกิจการของบริษัท พรีเมียร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด   ทางบริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับทุกท่าน
 และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านผู้มีประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาเครื่องจักรร่วมกัน  บริษัทฯ ขอน้อมรับทุกคำติชม และจะนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อรักษาคุณภาพมาตราฐานของสินค้าต่อไป