เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรีเมียร์แมชชีนเนอรี่ จำกัด (PMC) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 บนพื้นที่จำนวนกว่า 13 ไร่ ในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศไทย

     PMC สามารถออกแบบไลน์การผลิตของโรงงานทั้งระบบขึ้นใหม่ (Turnkey) เมื่อท่านต้องการเริ่มต้นธุรกิจ หรือหากท่านต้องการขยายกำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้น PMC มีทีมให้คำปรึกษาซึ่งมีความรู้ความชำนาญมากว่า 25 ปี จึงสามารถให้คำแนะนำท่านได้แบบมืออาชีพ

     ด้านการผลิตเครื่องจักร นอกจาก PMC จะมีเครื่องจักรหลักต่างๆกว่า 100 รายการให้ท่านได้เลือกแล้ว เรายังมีทีมวิศวกรออกแบบเครื่องจักรตามความต้องการของท่านหรือพัฒนา ปรับปรุงเครื่องจักรเดิมของท่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วย

PMC PROFILE

PMC ผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับใช้ในโรงงานเกษตรอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นไปที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เป็นหลัก 

ด้านการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องจักรเพื่อการซ่อมบำรุง PMC มีชิ้นส่วนอะไหล่ที่ผลิตเตรียมพร้อมไว้ในคลังสินค้ามากกว่า 2,000 รายการ ที่พร้อมจัดส่งถึงลูกค้าตลอด 24 ชม. เพื่อไม่ให้การผลิตของท่านต้องหยุดชะงักลง

PMC สามารถให้บริการดำเนินการด้านการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตสินค้าให้ได้ตามกำหนด ตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งออก การบรรจุสินค้า การขนส่ง และงานเอกสารพิธีการต่างๆ เพื่อให้สินค้าถึงปลายทางอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ปัจจุบันมีลูกค้าต่างประเทศในกลุ่ม AEC และกลุ่มประเทศชั้นนำในทวีปเอเชีย อาทิเช่น จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เป็นต้น

ด้วยประสบการณ์ ความชำนาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สินค้าของ PMC มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการทดสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าและได้การรับรองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ท่านจึงวางใจได้ 

PMC มีการบริหารจัดการตามระบบมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรอง ISO ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เริ่มจาก ISO 9001:2000 และเปลี่ยนเป็น version 9001:2008 เมื่อปี พ.ศ. 2552 จวบจนถึงปัจจุบัน PMC ได้รับมาตราฐาน ISO version 9001:2015 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 จากสถาบัน Bureau Veritas Certification ในด้านการออกแบบ และผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร

กล่าวได้ว่า PMC คือผู้ผลิตสินค้ามืออาชีพเพื่อเกษตรอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรที่ท่านเชื่อถือและวางใจได้